bannière

Dictionnaire du go

A B C D E F G H I J K M N O P R S T U W Y Z
新布石新布局신포석
Shinfuseki xīn bù jú sinposeok nouveau fuseki
Ensemble de débuts de partie explorés massivement dans les années 1930.
A B C D E F G H I J K M N O P R S T U W Y Z